ថ្ងៃអាប់ដេត: ខែ​កក្កដា 14, 2022
អីវ៉ាន់ ID: 8747    ចំនួនមើល:

Dec 29, 2020 at 14:16 2018 2021 brand new 1.9L 2.2L 2.6L 4.5L 5.5L diesel hybrid petrol automatic manual

Essex Police made a total of 35 arrests. A lorry driver was filmed taking his vehicle right up to the protesters, another man dragged an activist onto the pavement by his backpack, and a mother taking her son to school said she would ‘drive straight through you’.

She said: ‘My son is 11, he needs to get to school today, so move out the way and let me get my son to school. Do you think I care? I’ll drive through you.

Motorists got out of their cars to confront protesters, who lay down in the road in front of them. Some were physically dragged out of the road but immediately returned, only to be dragged away again by the drivers. Some 35 demonstrators were arrested across the two sites, including 16 people on the M25 and 19 near the industrial estate. The protest began at 8.25am and the force said at 11.20am that all roads had been reopened.

អាស័យដ្ធាន

ទីកន្លែង:

យុទ្ធសាស្ត្រ​ របស់​​​ក្រសួង,​ ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​បច្ចេកវិទ្យា​, ​គម្រោង​

phone:
អីម៉ែលៈ:
វិបសៃ: